V nasledujúcich krokoch vyplňte požadované údaje

Osobné údaje

Pohlavie *:

Údaje o zdravotnom stave

Podržte CTRL pre označenie viacerých
Alergie *:
Podržte CTRL pre označenie viacerých

Informácie o výžive, vrátane potravinovej intolerancie

Jem všetko *:
Podržte CTRL pre označenie viacerých
Podržte CTRL pre označenie viacerých
Podržte CTRL pre označenie viacerých

Telesná kondícia

Moja športová aktivita *:
Športu (pohybu) sa venujem *:

Od programu Metabolic Balance očakávam

Regulácia látkovej výmeny / zlepšenie zdravia *: Áno
Úprava hmotnosti *:
Program predpokladám absolvovať *:
Programom Metabolic Balance online chcem byť sprevádzaná/ý *:

* povinné položky

Odoslanie vyplneného online dotazníka je nezáväzné a bezplatné.